Uppskjuten konsert på grund av Coronavirus

På grund av rådande läge skjuter vi tyvärr fram den inplanerade konserten ”Queen In Concert” till ett ännu okänt datum.
Redan köpta biljetter och årets abonnemang kommer att gälla när den framflyttade konserten blir av och vid en förbättring av den rådande situationen kommer vi att annonsera eventuellt nya konsertdatum på sociala medier.

Vi ber alltså att alla sparar sina biljetter.