Styrelse

Ordförande: Kristina Larsson
Sekreterare: Ulla Palmfjord
Kassör: Andreas Dahm

                                                                                                                                                                                                                         

Ord. ledamöter:    

Lars-Anders Cederberg (vice ordf.)
Jonny Björk ( IT-ansvarig)
Bo Sundahl
Ulrika Wicksell


Revisorer:

Bo Lundgren
Jan Bennerhed

Adj.fr.Vänför.
Bo Lundgren