Styrelse

Ordförande: Kristina Larsson
Sekreterare: Ulla Palmfjord
Kassör: Andreas Dahm

                                                                                                                                                                    Ord. ledamöter:
Lars-Anders Cederberg (vice ordf.)
Jonny Björk ( IT-ansvarig)
Bo Sundahl
Ulrika Wicksell

Revisor:
Jan Bennerhed

      Adj.fr.Vänför.
      Lars- Anders Cederberg