Styrelse

Ordförande: Vakant
Sekreterare: Wera Olovsson
Kassör: Andreas Dahm

                                                                                                                                                                                                                         

Ord. Ledamöter:    

Erik Leonardz (vice ordf.)
Jonny Björk ( IT-ansvarig)
Ola Halvarsson
Kristina Larsson
Roland Wahlgren

 


Revisorer:

Bo Lundgren
Ulla Palmfjord

Adj.fr.Vänför.
Bo Lundgren